Ez a weboldal cookie-kat használ
Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k (sütik) használatát.
×
MEGA
Kövessen minket!

Hívjon most +36 23 361 051

×
 x 

A kosár üres
Fogalmaz__si_fgy_4b4f341fb0c04.jpg
Nyomtatás

Fogalmazási fgy. 6.o.

Szerző: Széplaki Erzsébet,
Kiadó: Apáczai Kiadó,
Méret: A/4,
Kötés: fűzött
Kiadó:
805 Ft
767 Ft
Az áfa összege 38 Ft
48 óra
Leírás
Rövid, átfogó ismétléssel kezdődik a fejezet, ami felidézi mindazt, amit 5. évfolyamon az álla-ti, illetve az emberi kommunikációról tanultak a gyerekek. Az itt található feladatok elsősorban a gyakorlat és nem az elmélet oldaláról közelítik meg a témát. A Helyes ejtés témakör a tanév során rendszeresen használandó légző-, kiejtési, hangsúly- és hanglejtésgyakorlatokat tartalmazza. A testbeszéd című fejezet az önkéntelen és szándékos gesztusok értelmezésével és alkalmazásával foglakozik. A Mindennapi beszédhelyzetek című fejezet a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módozatainak begyakorlását segíti. Fontos kom-munikációs elem a szándéknyilvánítás és a véleménynyilvánítás mellett a vita lefolytatásának és lefolyásának megismerése és megismertetése, illetve gyakorlati alkalmazása. A Fogalmazási műhelygyakorlatok című fejezetben a nyelvtan tananyaghoz kapcsolódva a nyelvtani kapcsolóelemek használatával ismerkednek meg a tanulók: névelőhasználat, utalások, egyeztetés, névmásítás. A Szóbeli és írásbeli tájékoztató és ábrázoló szövegműfajok című fejezet a következőket tartalmazza: elbeszélés, leírás, jellemzés, ezek ötvözése, levél, valamint a publicisztikai műfajok közül a riportot. Minden szövegműfaj esetében az indukciós szövegekhez képességfejlesztő feladatsor is társul. A többi feladat biztosítja a tagolás, a vázlatírás, a párbeszédek alkotásának és lejegyzésének folyamatos gyakorlását. Az önálló elbeszélés írásakor a feladatgyűjtemény hangsúlyozza a „piszkozat” készítésének fontosságát. A leírás műfaji sajátosságainak felismertetésén kívül grammatikai elemzésre is alkalmat teremtenek a feladatok (az igék, a névszók a dinamikus és statikus leírásokban). A tárgyilagos és a személyes hangnem közötti különbségeket a produktív fogalmazásrészletekben fedeztethetik fel a tanulók. A kombinált jellegű fogalmazások témakörében az elbeszélésbe ágyazott leírások, jellemzések kaptak helyet. A tanulók olvasmányélményeikből meríthetik a megfigyeléseiket. Ezt követi a fogalma-zásrészlet íratása, végül önálló írásbeli szövegalkotás. A levél című fejezetben rövid ismétlés után egy levél szövegének korrekciója a szöveg kiegészítésével kapcsolódik össze, amit önálló levélírás követ. Publicisztikai műfajok közül a riporttal foglalkozik a feladatgyűjtemény. A közölt riport elemzése mintának tekinthető. A műfaj iránt érdeklődő, jó fogalmazási képességgel rendelkező tanulók önálló riportot is készíthetnek. A taneszköz gazdagon illusztrált, a fogalmazási témák gyermek közeliek, a gyermekekben közlési vágyat ébresztenek.


TOP